Theorie

De ideale leider is… een narcist

Leiderschap in een organisatie is belangrijk. Er is in de laatste decennia dan ook het nodige onderzoek verricht naar de kenmerken van een goede leider, naar succesfactoren voor leiders en managers en naar de samenwerking in organisaties. Maar ook onderzoek […]

Lees verder  »

Edwards Deming

“Learning is not compulsory … neither is survival” De 14 verplichtingen van Edwards Deming Dr. Deming heeft een managementtheorie opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit, de productiviteit en de concurrentiepositie. Deze theorie bestaat uit veertien verplichtingen die voor alle […]

Lees verder  »

Armand Feigenbaum

Kwaliteitsgoeroe Armand Feigenbaum De naam Armand Feigenbaum en de term Total Quality Control (=kwaliteitsbeheersing) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Feigenbaum was namelijk de man die dit concept ontwikkelde. Hij definieert Total Quality als volgt:Een Total Quality-systeem (=integraal kwaliteitszorgsysteem) is een systeem […]

Lees verder  »

Joseph Juran

“Fitness for use” Kwaliteitsgoeroe Dr. Joseph Juran Dr. Joseph Juran is een van de grondleggers van de kwaliteitsbeweging. Voor de invoering en instandhouding van kwaliteitszorg is een aantal basismethodieken ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld de veertien stappen van Crosby, de […]

Lees verder  »

Kenmerken van een leider

“No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.” (Andrew Carnegie, Amerikaanse industrieel) In tijden van verandering, zoals de huidige tijd, is er een sterke behoefte […]

Lees verder  »

Gung Ho!

De management-goeroe Ken Blanchard schrijft over het algemeen dunne en zeer leesbare boeken. Een van de meer indrukwekkende is Gung Ho! Blanchard beschrijft in dit boek hoe hij de wijsheden die de indiaan Andy Longclaw uit de natuur verzamelde, kreeg […]

Lees verder  »

Demings 7 dodelijke ziektes en obstakels

Volgens Edwards Deming zijn er 7 dodelijke ziektes en evenveel obstakels die organisaties in de weg staan om succesvol te zijn. De 7 Dodelijke ziektes: Gebrek aan doelgerichtheid. Het is de taak van het management om de toekomstige richting van […]

Lees verder  »
Scroll naar top