Theorie

Armand Feigenbaum

Kwaliteit is noch een afdeling, noch een techniek, noch een filosofie. Het is de basis van managen. Armand “Val” Feigenbaum (1920-2014) heeft begin jaren 60 van de vorige eeuw het begrip Total Quality Control (=kwaliteitsbeheersing) geïntroduceerd. Dit was een volledig nieuwe, maar nu volstrekt vanzelfsprekende, manier van denken. In de […]

Lees verder  »

Kenmerken van een leider

Zeker in de huidige veranderlijke tijd is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat het overlegmodel niet goed meer is, maar de overlegpartners weten ook niet alles, of zijn het met elkaar oneens. Dan is het wel prettig dat iemand besluiten neemt, de richting duidt, voorop gaat lopen, kortom: […]

Lees verder  »

De ideale leider is… een narcist

Leiderschap in een organisatie is belangrijk. Er is in de laatste decennia dan ook het nodige onderzoek verricht naar de kenmerken van een goede leider, naar succesfactoren voor leiders en managers en naar de samenwerking in organisaties. Maar ook onderzoek naar de psyche van leiders brengt interessante resultaten aan het […]

Lees verder  »

Edwards Deming

“Learning is not compulsory … neither is survival” De 14 verplichtingen van Edwards Deming Dr. Deming heeft een managementtheorie opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit, de productiviteit en de concurrentiepositie. Deze theorie bestaat uit veertien verplichtingen die voor alle managementniveaus gelden. Doelgerichtheid. Het management moet een doel voor de […]

Lees verder  »

Joseph Juran

“Fitness for use” Kwaliteitsgoeroe Dr. Joseph Juran Dr. Joseph Juran is een van de grondleggers van de kwaliteitsbeweging. Voor de invoering en instandhouding van kwaliteitszorg is een aantal basismethodieken ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld de veertien stappen van Crosby, de Deming-cirkel en de Kaizen methodiek van Imai.Juran introduceerde de Juran-Trilogie. […]

Lees verder  »

Gung Ho!

De management-goeroe Ken Blanchard schrijft over het algemeen dunne en zeer leesbare boeken. Een van de meer indrukwekkende is Gung Ho! Blanchard beschrijft in dit boek hoe hij de wijsheden die de indiaan Andy Longclaw uit de natuur verzamelde, kreeg overgeleverd. Hij beschrijft ook hoe zijn anonieme informante deze wijsheden […]

Lees verder  »

Demings 7 dodelijke ziektes en obstakels

Volgens Edwards Deming zijn er 7 dodelijke ziektes en evenveel obstakels die organisaties in de weg staan om succesvol te zijn. De 7 Dodelijke ziektes: Gebrek aan doelgerichtheid. Het is de taak van het management om de toekomstige richting van het bedrijf te bepalen. Waar geen richting is, heerst ziekte. […]

Lees verder  »
Scroll naar boven