downloads

betere interne audits

Interne audits worden vaak plichtmatig ingevuld. Terwijl ze een effectief en enthousiasmerend middel kunnen zijn! In deze artikelreeks krijg je tips om de omslag te maken. Tips die hun nut in de praktijk hebben bewezen, en net even een wat andere invalshoek hebben dan de standaard. De artikelen verschenen in Kwaliteit in Bedrijf in maart, mei en juli 2023.

staat dat ook in ISO 9001?

De norm ISO 9001 bestaat al ruim 35 jaar. Toch zijn er delen van de norm die haast niemand lijkt te lezen. Soms  details of bewoordingen, soms grote gedeeltes. Jammer: juist minder bekende stukjes en stukken bevatten heel interessante inzichten. In deze artikelreeks worden een aantal hiervan uitgelicht. De artikelen verschenen in Kwaliteit in Bedrijf in november 2023 en februari en maart 2024.

klachtenregistratie

Voor iedereen die af wil van de klachtenmap, maar geen behoefte heeft aan (of budget heeft voor) de grote systemen, heeft Adburdias een eenvoudige applicatie gemaakt: Klachtenregistratie. Het is in elk soort organisatie te gebruiken. Het programma is bovendien gratis te downloaden en te gebruiken. Zo kun je zelf zien dat kwaliteit en verbeteren niet ingewikkeld hoeven te zijn.

dossier: directiebeoordeling

In dit Managementdossier wordt de managementreview, of directiebeoordeling, langs verschillende invalshoeken belicht. Aan bod komen onder meer het nut, verplichte onderdelen en de timing. Dit artikel (8 pagina’s) is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, februari 2009. Het dekt daardoor niet meer de volledige reeks inputverplichtingen uit ISO 9001, maar is voor het overige nog steeds actueel!

voorbij ISO 9001

Aan de hand van een aantal thema’s wordt duidelijk gemaakt dat kennisintensieve organisaties ISO 9001 ontgroeien. Het model van Certiked biedt echter uitkomst. Dit artikel (3 pagina’s) is geschreven samen met Arnold Roozendaal, en is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, maart 2014.

dereguleer kwaliteit

Kwaliteitssytemen lopen nogal eens vast door een overmaat aan goede bedoelingen. Er is dan versimpeling – en vooral deregulering – nodig. Er wordt een aantal handvatten gegeven om dat proces goed te laten verlopen. Dit artikel (3 pagina’s) is geschreven samen met Chantal Juijn, en is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, november 2014.

succesfactoren organisatie

In dit artikel wordt onze visie op ondernemen verder uitgewerkt. Dit artikel (3 pagina’s) is verschenen in Kwaliteit in Bedrijf, maart 2009.

Scroll naar boven