Privacyverklaring

Adburdias BV is een business-to-business adviesbureau. Zaken worden echter gedaan tussen personen, en daarom verzamelen wij ook een beperkt aantal persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via info@adburdias.nl, ter attentie van dhr. J.D. van der Burg, directeur.

Wij verwerken persoonsgegevens omdat deze van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en doordat u:

 1. deze zelf aan ons verstrekt door het aanvragen van downloads, het gebruik van het contactformulier of zelf met ons contact op te nemen, of
 2. namens uw organisatie gebruik maakt van onze diensten.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • In elk geval: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres.
 • Alle andere informatie die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door de informatie onderaan uw e-mails, zoals: (mobiele) telefoonnummer, organisatie, en functie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van uw downloads en van onze digitale nieuwsbrief.
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening .
 • Diensten aan u te kunnen verlenen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

Ten slotte is het goed te weten:

 • Wij verzamelen informatie over het gebruik van onze website, maar deze is niet gekoppeld aan persoonsgegevens.
 • Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
 • Wij hebben geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • Adburdias BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wilt u de persoonsgegevens die wij van u hebben inzien, corrigeren of laten verwijderen? Neemt u dan contact met ons op via info@adburdias.nl. Uit de informatie die u bij het verzoek stuurt, moeten wij duidelijk kunnen opmaken dat u dezelfde persoon bent als degene van wie u verzoekt om de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan heeft u het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven