De Topweg-methode

fase 5: op weg

De goede dingen doen

De uitgezette lijnen worden gevolgd. In deze fase zijn diverse managers en medewerkers enthousiast bezig om de acties uit te voeren om de mijlpalen te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je de voortgang op je route naar de Top daadwerkelijk in de gaten houdt. Zo nodig leidt dat tot kleine bijsturingen of aanpassingen.
Wanneer een mijlpaal bereikt wordt, moeten nieuwe lijnen uitgezet worden, en ga je dus terug naar de vorige fase. Soms blijken de omstandigheden of help- of tegenwerkdingen veranderd te zijn, en moet je terug naar de Exploratie-fase om te bepalen of grondigere bijstellingen in keuzes of mijlpalen nodig zijn.

Wat overigens ook in de gaten gehouden moet worden: is er daadwerkelijk gestopt wat gestopt zou worden (zie Mouwen opstropen)? Oude gewoontes zijn hardnekkig…

De dingen goed doen

Het grootste deel van de medewerkers is het grootste deel van hun tijd bezig in deze fase. Ze zorgen dat de producten en diensten aan alle (klant)wensen voldoen, ze werken met de beschikbare middelen en volgen de bedachte werkwijze. De ‘indirecte’ medewerkers (dus de staf- en lijnfunctionarissen) zorgen dat hun ‘directe’ collega’s dit kunnen doen.
Tegelijk worden er (veel) gegevens gegenereerd en (al dan niet digitaal) vastgelegd die medewerkers en hun leidinggevenden helpen om te zien of alles goed gaat. Waar nodig worden zaken gecorrigeerd of vinden er kleine bijstellingen plaats. Wanneer dat niet werkt, of wanneer bij herhaling dezelfde zaken gecorrigeerd moeten worden, wordt de Exploratie-fase opgestart.

Dit is de Do-fase van de verbetercyclus.

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk; in de praktijk is dat er wel degelijk.

Scroll naar boven