Innoveer in processen

In een artikel in het Financieele Dagblad werd een onderzoek beschreven, dat uitwees dat de meest duurzame innovaties te halen zijn in de processen. En niet in het populaire produktvernieuwen.

Het is misschien minder sexy, minder zichtbaar bovendien, maar vernieuwingen van werkprocessen zijn een veel effectiever middel om de concurrentie aan te gaan met andere bedrijven dan te hopen dat nieuwe IT-apparatuur en software het kunstje gaan flikken. Dat is de conclusie die analist Peter Vermeulen van onderzoeksbureau IDC trekt na een studie naar het verband tussen innovatie en uitbesteden. Het onderzoek is betaald door automatiseerder Capgemini.In de media, op congressen, zelfs in het Innovatieplatform van de Nederlandse regering ligt de nadruk veel te sterk op nieuwe produkten: tastbare, zichtbare, aanschafbare objecten die het leven een stuk handiger maken dan het tot nu toe was. Het ergert Vermeulen, omdat nieuwe produkten hoegenaamd niets verbeteren, aan de concurrentiekracht van westerse economieën, die van Nederland incluis.“Het lijkt vaak alsof produktinnovatie ons gaat redden,” vertelt Vermeulen, “maar bij concurrentieverbetering gaat het erom dat je de bedrijfsprocessen vernieuwt en verbetert.” Hij noemt als voorbeeld een logistieke dienstverlener die met drie verschillende automatiseringssystemen werkt: “Het bedrijf zou zich ten doel moeten stellen die drie systemen te integreren. Label ook meteen de gehele voorraad. Dat scheelt twee keer registreren en je kunt altijd alles terugvinden.”Hoogleraar Daan Rijsenbrij, tevens manager bij Capgemini, vult aan: “Produktinnovatie is eenvoudig te kopiëren. Bij procesinnovatie is dat veel moeilijker.” Dat kan het leven van alledag pas echt gemakkelijker maken. Neem belastingen: “Het zou veel gemakkelijker zijn als de overheid ons niet om gegevens vraagt die ze zelf al heeft. Een van te voren ingevuld formulier zou enorm helpen.” Volgens Rijsenbrij gaat het bij produktvernieuwing vooral om het gewin op korte termijn. Procesinnovatie boekt lange-termijnresultaten. [...] “Bedrijven moeten controle nemen over hun innovatiesucces. Er komt meer bij kijken dan er twee keer per jaar over praten op de hei.”

Verbetering van bedrijfsprocessen is de sleutel voor innovatiesucces, luidt dus het onderzoeksresultaat.

Richard Smit in Het Financieele Dagblad, 25 november 2005

Lees hier meer over procesinnovatie in relatie tot klantgerichtheid.

Scroll naar boven