Een evenwichtig team of toch liever een dream-team?

Diverse literatuur pleit voor een evenwichtige samenstelling van teams (zoals projectteams, afdelingen, managementteams). Het ideale team zou bestaan uit een mix van verschillende soorten persoonlijkheden, onder meer: voortrekkers, critici, werkpaarden, dromers en analytici. Voor managers is een dergelijk goed gemêleerd team ook plezierig: het houdt zichzelf in balans, heeft relatief weinig brandjes die geblust moeten worden en is dus vrij zorgeloos te managen. De resultaten van dergelijke teams zijn goed en bestendig.

Op sommige momenten heeft een organisatie echter behoefte aan een baanbrekend idee, een innovatief product of een geniaal nieuwe manier om klanten te bedienen. Innovaties zijn per definitie al risicovoller dan de dagelijkse gang van zaken. Maar het is zinvol om het risico schijnbaar nog verder op te voeren, door een team samen te stellen met louter mensen die een groot ego hebben, zichzelf voortdurend willen bewijzen en zich daarbij niet laten hinderen door de mening van de omgeving. In dit soort dreamteams kan het heftig toegaan, ze kunnen zelfs uiteenspatten. Maar ze kunnen ook het soort uitzonderlijke resultaten opleveren waar het bij innovaties om gaat.
Wanneer een aantal uitgangspunten gevolgd wordt, neemt het werkelijke risico van innoveren door de inzet van zo'n dreamteam zelfs niet toe. Met andere woorden: het team blijft managebaar. De uitgangspunten zijn:

  • Kies teamleden uitsluitend op grond van hun kwaliteiten. Het gaat er om dat mensen uitblinken in hun vak, niet dat ze het probleem(gebied) kennen.
  • Leg de nadruk op het individu. Er worden grote ego's bij elkaar gezet. Speel daarop in door onderlinge competitie aan te moedigen en solo-acties mogelijk te maken. Niet consensus, maar de oplossing die de aanwezige talenten zo goed mogelijk benut is de beste.
  • Stimuleer directe confrontaties. De ego's zullen botsen, leg daar geen mantel der liefde overheen.
  • Leg de nadruk op ideeëngeneratie. Zorg dat de ideeën gedurende het hele project kunnen blijven stromen.
  • Breng het team in direct contact met een veeleisende klant, en daag het team uit diens verwachtingen te overtreffen.
  • Dwing intensieve samenwerking af. Zet de teamleden in een beperkte ruimte bij elkaar, zodat ze letterlijk niet om elkaar heen kunnen. Leg een flinke (tijds)druk aan, wat ze ook dwingt om samen te werken.

Het aansturen van een dergelijk team zal duidelijk door een manager gedaan moeten worden die niet bang is voor stress, botsingen en risico's.
Als het team standhoudt, zullen de resultaten verbluffend zijn!

Bron: Harvard Business Review juli/aug 2005

Scroll naar boven