Leiderschap

De kwaliteitsprincipes van ISO

De kwaliteitssysteemnormen van ISO, de ISO 9000-serie, zijn gebouwd op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. In feite zijn dat de pijlers, de kernwaarden van deze serie. De principes staan al jaren uitvoerig beschreven in ISO 9000, en sinds 2015 worden ze ook expliciet genoemd in ISO 9001. Wat zijn die principes en wat […]

Lees verder  »

Intenties en doelstellingen

Kijkt u eens in het jaarplan van uw organisatie of afdeling: goede kans dat er een aantal financiële doelstellingen in staan – dankzij het euroteken heel concreet en meetbaar geformuleerd. Goede kans ook dat er daarnaast doelstellingen in staan die lijken op “efficiënter werken”, “hogere waardering door klanten”, “betere onderlinge […]

Lees verder  »

Succesfactoren voor leiderschap

In een artikel van enige tijd terug werden de vier belangrijkste succesfactoren van goed leiderschap benoemd. Deze zijn natuurlijk niet nieuw, maar het is wel gemakkelijk om ze eens bij elkaar te zien: Leiders moeten zich laten leiden door het belang van de groep, groepsbelang gaat voor eigen behoeftes. De […]

Lees verder  »

De ideale leider is… een narcist

Leiderschap in een organisatie is belangrijk. Er is in de laatste decennia dan ook het nodige onderzoek verricht naar de kenmerken van een goede leider, naar succesfactoren voor leiders en managers en naar de samenwerking in organisaties. Maar ook onderzoek naar de psyche van leiders brengt interessante resultaten aan het […]

Lees verder  »

Aandacht voor passie

Zo nu en dan kom je ze tegen: medewerkers met passie, mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn voor het werk dat ze doen. Wat hen in hun werk onderscheidt van anderen is onder meer: Het organisatiedoel is belangrijker voor ze dan hun taakomschrijving. Dat uit zich bijvoorbeeld in het onbaatzuchtig […]

Lees verder  »

Wat maakt een managementteam succesvol?

Sla de krant open, kijk in de eigen werkomgeving, volg het nieuws, en het is onmiskenbaar dat sommige (management)teams altijd succesvol zijn, en andere zelden. Minder succesvolle teams hebben soms domme pech: de omstandigheden zitten gewoon heel erg tegen, of er zitten teveel onvoldoende competente mensen in het team. Maar […]

Lees verder  »

Een evenwichtig team of toch liever een dream-team?

Diverse literatuur pleit voor een evenwichtige samenstelling van teams (zoals projectteams, afdelingen, managementteams). Het ideale team zou bestaan uit een mix van verschillende soorten persoonlijkheden, onder meer: voortrekkers, critici, werkpaarden, dromers en analytici. Voor managers is een dergelijk goed gemêleerd team ook plezierig: het houdt zichzelf in balans, heeft relatief […]

Lees verder  »

Kenmerken van een leider

“No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.” (Andrew Carnegie, Amerikaanse industrieel) In tijden van verandering, zoals de huidige tijd, is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat het overlegmodel niet goed meer is, […]

Lees verder  »

Gung Ho!

De management-goeroe Ken Blanchard schrijft over het algemeen dunne en zeer leesbare boeken. Een van de meer indrukwekkende is Gung Ho! Blanchard beschrijft in dit boek hoe hij de wijsheden die de indiaan Andy Longclaw uit de natuur verzamelde, kreeg overgeleverd. Hij beschrijft ook hoe zijn anonieme informante deze wijsheden […]

Lees verder  »

Succesfactoren voor managers

“The art of management is to promote people without making them managers” (Bill Gates) Er wordt tegenwoordig veel reclame gemaakt voor goed leiderschap, ook door ons (zie bijvoorbeeld de kenmerken van een leider). ‘Leiderschap’ wordt dan vaak afgezet tegen ‘management’, waarbij de impliciete boodschap is dat managers het eigenlijk niet […]

Lees verder  »

Een paarse koe

Om jouw onderneming succesvol te laten worden, helpt het als je opvalt. Natuurlijk moet je product of dienst goed zijn, en je interne organisatie op orde, maar dat is niet genoeg. Vergelijk het met dit: als je door het land […]

Lees verder  »

Zo meet u slim de prestaties van uw bedrijf

Veel bedrijven en instellingen hebben prestatie-indicatoren, kpi’s, managementrapportages, of hoe ze het ook maar noemen. In elk geval periodiek samengestelde getallen die iets beogen te zeggen over hoe het in de organisatie gaat. Soms heel veel getallen, soms getallen vervat […]

Lees verder  »

Vijf aandachtspunten voor een goed jaarplan

Veel organisaties maken voor ieder kalenderjaar een jaarplan. Niet dat de toekomst zo vreselijk voorspelbaar is (zie het jaar 2020…), maar plannen helpen wél met focussen en prioriteren. En als er een goede directiebeoordeling in het planningsproces wordt opgenomen, dragen […]

Lees verder  »

Interne audit tijdens corona

Bij de meeste organisaties heeft de coronacrisis impact op de bedrijfsvoering en/ of de omzet. Bij de ene zijn de producten of diensten niet aan te slepen, bij de ander valt de omzet grotendeels of geheel weg. In beide scenario’s […]

Lees verder  »

Een crisis en de directiebeoordeling

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met een crisis te maken. Op dit moment zijn er weinig bedrijven en instellingen die niet op de een of andere manier geraakt worden door de effecten van, of de maatregelen omtrent, Covid-19. De […]

Lees verder  »

Populariteit ISO daalt licht

In het laatste kwartaal van het jaar publiceert ISO altijd de resultaten van haar onderzoek naar het aantal actieve certificaten in het voorgaande kalenderjaar. Ook eind 2019 verscheen deze ISO Survey. Helaas is er dit keer door een aantal belangrijke […]

Lees verder  »

Kwaliteit is winstgevend

Kwaliteitsmanagement en continue verbetering hebben zin: het leidt tot betere bedrijfsprestaties. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek dat de American Society for Quality (ASQ) en Forbes Insights hebben gehouden onder bijna 1900 kwaliteitsmensen en hooggeplaatste managers. Continue verbetering draagt […]

Lees verder  »

Regels en uitzonderingen

Regels zijn er niet voor niets: ze bieden iedereen houvast. Dat is echter geen excuus om uitzonderingssituaties ook in de standaard-regels te willen vatten, het zijn niet voor niets uitzonderingen. Helaas wordt dat niet altijd goed begrepen… Helaas is het […]

Lees verder  »

Hoezo, veel papierwerk?

Managementsystemen staan voor veel mensen synoniem voor veel (al dan niet digitaal) papierwerk: er moeten allerlei procedures zijn uitgeschreven en er moet van alles vastgelegd worden. Is dat terecht; vragen ISO 9001, HKZ, ISO 14001 en andere managementsysteemnormen om al […]

Lees verder  »

Belangrijk? Of alleen urgent?

Heeft u ook van die dagen dat u heel druk bent met allerlei actuele zaken, en aan het eind van de dag tot de ontdekking komt dat het nuttige onderwerp dat u eigenlijk beet wilde pakken is blijven liggen? En […]

Lees verder  »

Nieuw in ISO 9001: Kennis

Kennis, om precies te zijn ‘Kennis binnen de organisatie’, is een van de nieuwe onderwerpen in versie 2015 van ISO 9001. Een mooie term, maar waar gaat het eigenlijk over, en vooral: hoe geef je invulling aan deze normeis? Eerst […]

Lees verder  »

Het sprookje van de houthakker

Een houthakker was, zoals gebruikelijk, ’s avonds laat hout aan het hakken in het bos. Hij moest wel, want hij was kostwinner en de prijs van hout was laag. Er moest dus per dag veel hout gehakt worden. Gelukkig was […]

Lees verder  »

Klachtenregistratie vernieuwd

Het programma Klachtenregistratie is al vele jaren gratis van onze website te downloaden. Dat is met een reden. Wij vertellen namelijk altijd dat kwaliteitsmanagement en verbeteren in de basis eenvoudig zijn. Met het door onszelf ontwikkelde programma laten we zien […]

Lees verder  »

Klachtenregistratie

Klachten (terecht en onterecht) van je klanten, opdrachtgevers en afnemers bevatten belangrijke informatie over hun mening. Ook wijzen klachten op knelpunten in je organisatie. Daarom is het nuttig klachten te verzamelen en te analyseren. Klachten moeten natuurlijk ook correct, empatisch […]

Lees verder  »

Vragen over Klachtenregistratie

Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons dan een bericht, en u krijgt persoonlijk antwoord. Voor welke besturingssystemen is Klachtenregistratie geschikt?Er is een versie voor Windows en voor Mac OS X. Hoe installeer ik Klachtenregistratie?We hebben een stap-voor-stap installatie-instructie […]

Lees verder  »

Installatiehandleiding

Klachten van klanten, opdrachtgevers en afnemers bevatten belangrijke informatie over hun mening. Om deze informatie eenvoudig te kunnen verzamelen en analyseren, heeft Adburdias een gratis  computerprogramma ontwikkeld: Klachtenregistratie. Op deze pagina leest u hoe u het programma installeert op Mac of […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9001?

De norm ISO 9001 bestaat al meer dan 30 jaar. En nog altijd doen er veel hele en halve onwaarheden de ronde over de norm en het bijbehorende certificaat. In dit longread-artikel proberen we je duidelijkheid te geven over hoe […]

Lees verder  »

Verbeteren valt niet mee

Er zijn maar twee zaken lastig bij verbeteren: het selecteren van de juiste verbetermogelijkheden en het daadwerkelijk doorvoeren ervan. Aangezien dit ook meteen twee zeer essentiële zaken zijn, is het duidelijk waarom verbeteren vaak moeilijk of niet van de grond […]

Lees verder  »

Wat is anders in ISO 9001:2015?

ISO-normen worden periodiek herzien. Soms leidt dat tot kleinere, meer evolutionaire wijzigingen. Soms zijn de wijzigingen echter groot en revolutionair. De 2015-versie van ISO 9001 behoort duidelijk tot de laatste categorie. Naar onze mening kunnen de belangrijkste wijzigingen worden samengevat […]

Lees verder  »

De kwaliteitsprincipes van ISO

De kwaliteitssysteemnormen van ISO, de ISO 9000-serie, zijn gebouwd op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. In feite zijn dat de pijlers, de kernwaarden van deze serie. De principes staan al jaren uitvoerig beschreven in ISO 9000, en sinds 2015 worden ze ook expliciet […]

Lees verder  »

Het gat tussen wens en levering

Deze cartoon doet, in diverse gedaantes, al meer dan 25 jaar de ronde. Helaas is hij nog altijd actueel: naar elkaar luisteren blijft lastig…

Lees verder  »

Wat is de inhoud van ISO 9001?

ISO 9001 is een boekje van 42 bladzijden op A4-formaat, maar het echte werk begint op pagina 13 en loopt door tot en met pagina 33. (ISO 9001 is verkrijgbaar bij NEN.) De norm bestaat uit 11 hoofdstukken, die hieronder […]

Lees verder  »

Intenties en doelstellingen

Kijkt u eens in het jaarplan van uw organisatie of afdeling: goede kans dat er een aantal financiële doelstellingen in staan – dankzij het euroteken heel concreet en meetbaar geformuleerd. Goede kans ook dat er daarnaast doelstellingen in staan die […]

Lees verder  »

Wat is HKZ?

Er wordt al vele jaren nagedacht over kwaliteitsborging van zorg. In 1989 vond de eerste Leidschendam-conferentie plaats. Hier waren alle betrokkenen in de gezondheidszorg (aanbieders (instellingen en beroepsoefenaren), financiers (verzekeraars) en patiënten) aanwezig. Vanuit de Leidschendam-conferenties zijn verdere afspraken over […]

Lees verder  »

Beheersing van afwijkingen

Een afwijking is ‘het niet voldoen aan eisen’. Een ruim begrip dus en zo ruim dient het ook opgevat te worden. Die eisen kunnen namelijk eisen van de overheid zijn (wet- en regelgeving), maar ook eisen van klanten en eisen […]

Lees verder  »

De ideale leider is… een narcist

Leiderschap in een organisatie is belangrijk. Er is in de laatste decennia dan ook het nodige onderzoek verricht naar de kenmerken van een goede leider, naar succesfactoren voor leiders en managers en naar de samenwerking in organisaties. Maar ook onderzoek […]

Lees verder  »

Succesfactoren voor leiderschap

In een artikel van enige tijd terug werden de vier belangrijkste succesfactoren van goed leiderschap benoemd. Deze zijn natuurlijk niet nieuw, maar het is wel gemakkelijk om ze eens bij elkaar te zien: Leiders moeten zich laten leiden door het […]

Lees verder  »

Klantgericht

… en doorvragen als je het niet begrijpt.

Lees verder  »

Teamwerk

Dit is een verhaal over vier mensen genaamd: Iedereen, Eenieder, Iemand en Niemand. Er moest eens een belangrijke klus worden geklaard en Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Eenieder had het kunnen doen, maar Niemand deed […]

Lees verder  »

Directieverantwoordelijkheid

Ergens achter staan heeft meerdere betekenissen. Dit is misschien niet de handigste…

Lees verder  »

Kwaliteit inbouwen

Kwaliteit van een product kan in het ontwerp worden meegenomen. Het (duurdere) alternatief is om de kwaliteit van het product pas aan het eind van het productieproces te gaan inspecteren. Had Mercedes met hun beruchte kantel-Benz voor de laatste optie […]

Lees verder  »

Parabel van de apekooi en de banaan

In een kooi met tien apen wordt een banaan opgehangen. Onder de banaan staat een trap. Als een van de apen een poot op een traptrede zet om de banaan te gaan plukken, worden alle apen natgespoten. Dat vinden ze […]

Lees verder  »

De flexleider

Leiders doen er goed aan hun oor te luister te leggen. Je kunt het echter overdrijven…

Lees verder  »

Werktevredenheidsenquete

Tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers zijn nuttig. Maar of het nou het enige middel moet zijn om voeling te houden met het heersende sentiment?

Lees verder  »

Met een knipoog

Kwaliteit = saai? Is management, kwaliteit of leiderschap saai? Volgens ons niet. Nog sterker: niet alles de hele tijd serieus nemen, houdt de geest scherp. Daarom publiceren wij naast de serieuze artikelen ook plaatjes en verhalen die de zaak vanuit […]

Lees verder  »

Risico-matrix

Afwegingen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te voeren of te ontwikkelen, enzovoorts, worden geregeld op basis van gevoel genomen. In veel andere gevallen worden per keer criteria vastgesteld, waarbij vooral de marktpotentie en financiële kengetallen een rol spelen. […]

Lees verder  »

Keuringsplan

Vooral (ISO-gecertificeerde) bedrijven in de industrie en bouw maken per project een keuringsplan. Dit keuringsplan beschrijft de verschillende onderdelen van een uit te voeren project en geeft onder andere aan waarop deze onderdelen dienen te worden gekeurd. De keuringsresultaten (soms […]

Lees verder  »

Afwijkingenlijst

Er is gekozen voor een voorbeeld uit “de bouw”. Een soortgelijke oplossing is ook voor andere bedrijfstakken te bedenken. Het doel van dit formulier is: Primair: het verzamelen gegevens ten behoeve van analyse. Met deze analyse kan gezien worden bij […]

Lees verder  »

Klachtenformulier

Een fictief voorbeeld over een produktiebedrijf met 50 medewerkers. Een klant belt: “ik heb mijn bestelde artikelen nog niet ontvangen”.De verkoper vraagt door en komt erachter dat de klant gisteren zijn artikelen zou krijgen en het deze ochtend nog niet […]

Lees verder  »

Hoe noteer ik afwijkingen?

In het artikel Beheersing van afwijkingen constateerden wij onder andere dat afwijkingen genoteerd dienen te worden. Oké …, maar dit noteren hoeft niet, zoals velen denken, een heel verhaal te worden. Een paar voorbeelden van hoe het zou kunnen: Formulier […]

Lees verder  »

Lijst

Hieronder een vrij uitgebreid voorbeeld in lijstvorm. U kunt dit eventueel invullen aan de hand van een eenvoudigere versie van het formulier. Deze lijst zou op de volgende wijze ingevuld kunnen worden (als een en ander voor zich spreekt, staat […]

Lees verder  »

Formulier

Het is heel goed mogelijk om een leverancier te beoordelen door de medewerkers die iets met hem te maken hebben. Zij verwoorden dan gewoon hun gevoel. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaand formulier. Wanneer u behoefte heeft aan een wat meer […]

Lees verder  »

Leveranciersbeoordeling

In normen als ISO 9001 en HKZ staat dat organisaties hun leveranciers moeten beoordelen. Waarom is dat zo dwingend gesteld? Dat heeft een aantal redenen: de produkten of diensten die ingekocht worden hebben invloed op uw produkt of dienst, en […]

Lees verder  »

7 nieuwe gereedschappen

Om de resultaten van kwaliteitsactiviteiten te bepalen worden allerlei meetinstrumenten gebruikt zoals beschreven in zeven simpele gereedschappen. Deze gereedschappen zijn vooral kwantitatief van aard. De Zeven Nieuwe Gereedschappen tonen vooral kwalitatieve verbanden aan. Complexe zaken worden uiteengerafeld en de onderdelen […]

Lees verder  »

7 simpele gereedschappen

Er kan uit een scala van gereedschappen gekozen worden om processen te verbeteren. De truc is om de juiste gereedschap op de juiste plaats te gebruiken. De grote meerderheid van de problemen gerelateerd aan kwaliteit van het produkt of de […]

Lees verder  »

Wat is MVO?

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘duurzaam ondernemen’, ‘sociale verantwoordelijkheid van bedrijven’, enzovoort, enzovoort. Hippe kreten, die bij steeds meer ondernemers en leidinggevenden aanslaan. Hoe deze hippe kreten concreet gemaakt kunnen worden is vaak onduidelijk. Waarmee sceptici belangrijke ammunitie hebben gekregen. Diezelfde sceptici […]

Lees verder  »

Wat is de Balanced Scorecard?

“Een strategie is waardeloos als mensen niet in de basis ervan geloven.”(Robert Haas) Wat is de Balanced Scorecard? Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een […]

Lees verder  »

Wat is een tevredenheidsmeting?

Veel bedrijven en instellingen streven naar tevreden medewerkers. Nog veel meer organisaties zetten in hun missie dat ze tevreden klanten willen. Vele bedrijven laten ook niet na om dit in allerlei (reclame- en personeelswervings-)uitingen te benadrukken. Daarmee lijkt de tevredenheid […]

Lees verder  »

Wat is ISO 14001?

Normen voor zorgsystemen zijn tegenwoordig populair. Er bestaat voor elk zorgsysteem-gebied, zoals kwaliteitszorg en arbozorg, een specifieke norm. Dus ook voor milieuzorg: ISO 14001.Weer een norm, dus weer een grote papierproductie om daar aan te kunnen voldoen? Nee hoor, net […]

Lees verder  »

Wat is EN 15224?

De Europese Norm (EN) 15224 is een aanvulling op ISO 9001, speciaal voor zorg en welzijn. De norm is daarom ook wel bekend als ISO Healthcare of ISO voor de zorg. ISO 9001 is van oorsprong bedoeld voor productie- en […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9004?

ISO 9004 is het onbekende zusje van ISO 9001. De norm leidt een onopvallend bestaan, doordat er geen certificaten voor afgegeven mogen worden en zij niet opgelegd mag worden aan leveranciers. Toch is zij zeer de moeite waard, omdat ze […]

Lees verder  »

Wat is Total Quality Management?

TQM staat voor Total Quality Management, of in het Nederlands: Integrale Kwaliteitszorg. TQM is een bedrijfsfilosofie, waarbinnen het er op neer komt dat alles wat een organisatie doet, er op gericht moet zijn om alle belanghebbenden op een zo efficiënt […]

Lees verder  »

Wat is een kwaliteitssysteem?

Om de definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant waar te kunnen maken, is een systematische aanpak nodig. Van een bedrijf dat op een systematische […]

Lees verder  »

Wat is kwaliteit?

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. Al dan niet gevolgd door ‘zorg’, ‘systeem’, ‘beheersing’, enzovoort. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de vraag of ook iedereen er hetzelfde mee bedoelt.Er zijn, in de loop […]

Lees verder  »

Waarom MVO?

In ‘wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?‘ wordt geconstateerd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onontkoombaar is. Er wordt kort genoemd dat trends in de Westerse samenleving daar de oorzaak van zijn. Wat zijn die trends?   Historische trends De term maatschappelijk verantwoord […]

Lees verder  »

De interne audit

In een managementsysteem is een zeer belangrijke informatiebron voor het management: de interne audit. ISO-normen (bijvoorbeeld 9001 en 14001) melden daar iets over als: “Er moet geverifieerd worden of het systeem in de praktijk werkt volgens de eigen eisen en […]

Lees verder  »

De directiebeoordeling

“If there is a way to do it better … find it.” (Edison) De directiebeoordeling (management review) Een van de belangrijkste onderdelen van een goed zorgsysteem is de directiebeoordeling, ook wel management review genoemd. ISO-normen (bijvoorbeeld 9001 en 14001) melden […]

Lees verder  »

Stoppen met ISO

Net zo goed als er voor organisaties redenen zijn om ISO 9001 gecertificeerd te worden, zijn er voor andere organisaties redenen om te stoppen met certificatie. Redenen die daarvoor vaak genoemd worden zijn: Er zijn te veel procedures en bovendien […]

Lees verder  »

Waarom dat gedoe?

Organisaties die er voor gekozen hebben om zich aan een norm (zoals ISO 9001, HKZ, ISO 14001) te houden, lopen met enige regelmaat tegen vragen aan. Medewerkers en managers krijgen het idee dat ze dingen “moeten van de norm”, en […]

Lees verder  »

ISO 9000 in de praktijk

Er is bij 26 organisaties onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de praktijk ISO 9000 normen worden toegepast. Dit onderzoek is verricht door het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN), in samenwerking met de Universiteit Tilburg, TIAS Business School. Wij willen u […]

Lees verder  »

Waar gaat het fout?

Veel organisaties die een kwaliteitssysteem hebben of invoeren, komen een aantal valkuilen tegen. Ze maken fouten. Niet dat ze niet aan de norm (bijvoorbeeld ISO 9001) voldoen, maar ze maken geen praktisch gebruik van de methoden die ze toepassen. Nu is […]

Lees verder  »

Het kwaliteitsprobleem van het MKB

Veel middelgrote organisaties die in het bezit zijn van een ISO 9001 certificaat kampen ermee. Het probleem dat het kwaliteitssysteem, ondanks alle goede intenties, vooral een systeem voor zichzelf is geworden. En niet een systeem dat een actieve bijdrage levert […]

Lees verder  »

Voorwaarden voor kwaliteit

Waarom zijn sommige organisaties succesvol dankzij kwaliteitszorg? En waarom zijn andere organisaties niet succesvol, ondanks dat ze veel tijd, geld en aandacht in hun kwaliteitsmanagement stoppen? Dat zijn de onderzoeksvragen in menige praktijkstudie. De kritieke succesfactoren die deze studies opleveren, […]

Lees verder  »

Risico-analyse en kwaliteit

Een belangrijk aspect van een kwaliteitssysteem is borging. Borging omvat alle maatregelen die zorgen dat de organisatie een bepaald minimum kwaliteitsniveau haalt. Het is de wig onder de Deming-cirkel. Dit gewenste kwaliteitsniveau kan op verschillende manieren bereikt worden, maar het […]

Lees verder  »

Van AQAP tot ISO

In Amerika en Europa komt het kwaliteitsdenken voort uit de militaire wereld. De kwaliteit van onderdelen die gebruikt worden in de oorlogsindustrie is belangrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Amerika veel onderzoek gedaan naar methodieken om die kwaliteit te […]

Lees verder  »

Misvattingen over klachten

‘Klachten zijn vermoeiend’ Veel organisaties zien het behandelen van klachten als tijd-, geld- en energieverslindend. Klachten zijn dan ook vaak een ondergeschoven kindje. Ook bij organisaties die pretenderen klantgericht te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle managers […]

Lees verder  »

ISO 10002

Elke organisatie heeft met klachten te maken en elke organisatie gaat op zijn eigen manier met klachten om. (Is een goede klachtafhandeling voor u niet relevant? Kijk dan eerst eens hier.) Om eenduidigheid te scheppen, is in september 2004 de […]

Lees verder  »

Goed afhandelen van klachten

Een goede afhandeling van klachten is belangrijk; daar zijn de meeste mensen het wel mee eens.Maar wat zijn klachten eigenlijk: iedere uiting van ontevredenheid van een klant? Of toch iets anders? Is het zinvol klachten in te delen in terecht […]

Lees verder  »

Terechte en onterechte klachten

Elk bedrijf heeft te maken met klachten. Vaak worden deze meteen al ingedeeld in ’terechte’ en ‘onterechte’ klachten: terecht vindt men een klacht over iets dat is gedaan of nagelaten, en dat in tegenspraak is met wat van te voren […]

Lees verder  »

Klantenmonitor

Een klantenmonitor is een regelmatige, frequente tevredenheidsmeting onder de klanten van een bedrijf. In ‘Wat is (het belang van) een tevredenheidsmeting?‘ wordt onder meer uitgelegd wat het nut is van een frequente meting. Bij het opzetten van een klantenmonitor zal […]

Lees verder  »

Wat is uw klant waard?

Het gaat er niet om zoveel mogelijk tevreden klanten te hebben, maar om ervoor te zorgen dat de juiste klanten tevreden zijn. De ene klant levert namelijk meer op dan de andere. Een organisatie heeft niets aan tevreden klanten die […]

Lees verder  »

Synergie milieu en kwaliteit

In ons informatieblad ‘Wat is combizorg?’ gaan wij in op de voordelen van een combi-zorgsysteem. Ofwel een geïntegreerd systeem dat elementen van bijvoorbeeld kwaliteits-, milieu- en arbozorg bevat. Hieronder gaan wij verder in op de integratie van een milieuzorgsysteem met […]

Lees verder  »

Arbo + kwaliteit = gezond rendement

Arbo en kwaliteit kunnen samenwerken aan een gezond rendement. Arbozorgsystemen en kwaliteitszorgsystemen richten zich echter op het oog op zeer verschillende resultaten: Een ‘los’ kwaliteitssysteem werkt aan een goed bedrijfsrendement, immers het doel van kwaliteitszorg is het efficiënter en doeltreffender […]

Lees verder  »

Kwaliteit van vergaderen

In sommige organisaties wordt niet of nauwelijks vergaderd. In andere juist zeer frequent. In beide gevallen is het onderling overleg lang niet altijd effectief en efficiënt. Te weinig vergaderen leidt ertoe dat mensen andere wegen zoeken om informatie te delen. […]

Lees verder  »

De ondernemingsraad: instrument bij verbetering?

Bedrijven verdelen de voorkomende werkzaamheden onder de medewerkers. Daardoor kan eenieder zich op een beperkt aantal zaken concentreren en hoeft niet iedereen een duizendpoot te zijn. Artsen maken mensen beter, veiligheidskundigen adviseren over veiligheid, operators bedienen machines, accountmanagers verkopen. En […]

Lees verder  »

Aandacht voor passie

Zo nu en dan kom je ze tegen: medewerkers met passie, mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn voor het werk dat ze doen. Wat hen in hun werk onderscheidt van anderen is onder meer: Het organisatiedoel is belangrijker voor ze […]

Lees verder  »

De volgende stap: procesinnovatie

“The largest room in the world is the room for improvement.” Procesinnovatie als volgende stap in klantgerichtheid Moderne technieken, in het bijzonder internet, maken het mogelijk (grote) delen van het produktie- of dienstverleningsproces uit te besteden aan de klant. (Heeft […]

Lees verder  »

Innoveer in processen

In een artikel in het Financieele Dagblad werd een onderzoek beschreven, dat uitwees dat de meest duurzame innovaties te halen zijn in de processen. En niet in het populaire produktvernieuwen. Het is misschien minder sexy, minder zichtbaar bovendien, maar vernieuwingen […]

Lees verder  »

Uitlijnen van doelen

Ondanks alle bedrijvigheid in hun organisatie hebben directies geregeld het idee dat hun organisatie niet vooruit komt, en dat verwachtingen niet worden waargemaakt.Vaak zijn er dan allerlei plannen en doelstellingen in omloop. Waarvan sommige een uitvloeisel zijn van een jaarplan. […]

Lees verder  »

Joseph Juran

“Fitness for use” Kwaliteitsgoeroe Dr. Joseph Juran Dr. Joseph Juran is een van de grondleggers van de kwaliteitsbeweging. Voor de invoering en instandhouding van kwaliteitszorg is een aantal basismethodieken ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld de veertien stappen van Crosby, de […]

Lees verder  »

Masaaki Imai

“Bij procesverbetering is het de poging die telt; en die beloond moet worden” Kwaliteitsgoeroe Masaaki Imai “Kaizen”, een verbeteren zonder ophouden waar iedereen bij betrokken wordt, is het centrale thema van de ideeën van Masaaki Imai en dé filosofie achter […]

Lees verder  »

Armand Feigenbaum

Kwaliteitsgoeroe Armand Feigenbaum De naam Armand Feigenbaum en de term Total Quality Control (=kwaliteitsbeheersing) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Feigenbaum was namelijk de man die dit concept ontwikkelde. Hij definieert Total Quality als volgt:Een Total Quality-systeem (=integraal kwaliteitszorgsysteem) is een systeem […]

Lees verder  »

Edwards Deming

“Learning is not compulsory … neither is survival” De 14 verplichtingen van Edwards Deming Dr. Deming heeft een managementtheorie opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit, de productiviteit en de concurrentiepositie. Deze theorie bestaat uit veertien verplichtingen die voor alle […]

Lees verder  »

Phil Crosby

“Quality is free, but it is not a gift.” De 14 stappen naar kwaliteit volgens Phil Crosby Zoals vele andere vakgebieden, heeft de kwaliteitswereld zijn goeroe’s. Bovenstaand citaat vat de filosofie van Phil Crosby samen. Volgens Crosby bestaat de weg naar […]

Lees verder  »

Een evenwichtig team of toch liever een dream-team?

Diverse literatuur pleit voor een evenwichtige samenstelling van teams (zoals projectteams, afdelingen, managementteams). Het ideale team zou bestaan uit een mix van verschillende soorten persoonlijkheden, onder meer: voortrekkers, critici, werkpaarden, dromers en analytici. Voor managers is een dergelijk goed gemêleerd […]

Lees verder  »

Wat maakt een managementteam succesvol?

Sla de krant open, kijk in de eigen werkomgeving, volg het nieuws, en het is onmiskenbaar dat sommige (management)teams altijd succesvol zijn, en andere zelden. Minder succesvolle teams hebben soms domme pech: de omstandigheden zitten gewoon heel erg tegen, of […]

Lees verder  »

Voorwaarden voor een succesvolle onderneming

Het is overduidelijk dat niet elke onderneming een succes is. Ondernemingen die niet succesvol zijn, wijten dat vaak aan allerlei externe omstandigheden. Ondernemingen die wél succesvol zijn, komen vaak met een aantal interne redenen voor hun succes. Meestal blijkt dan […]

Lees verder  »

Functioneringsgesprekken

In kleinere organisaties worden vaak geen functioneringsgesprekken gehouden. Of ze worden gecombineerd met beoordelingsgesprekken. Als redenen hiervoor worden onder andere genoemd: gebrek aan tijd, de leidinggevende “weet toch wel wat er speelt” en “er zijn in onze organisatie toch geen […]

Lees verder  »

Demings 7 dodelijke ziektes en obstakels

Volgens Edwards Deming zijn er 7 dodelijke ziektes en evenveel obstakels die organisaties in de weg staan om succesvol te zijn. De 7 Dodelijke ziektes: Gebrek aan doelgerichtheid. Het is de taak van het management om de toekomstige richting van […]

Lees verder  »

Succesfactoren voor managers

“The art of management is to promote people without making them managers” (Bill Gates) Er wordt tegenwoordig veel reclame gemaakt voor goed leiderschap, ook door ons (zie bijvoorbeeld de kenmerken van een leider). ‘Leiderschap’ wordt dan vaak afgezet tegen ‘management’, […]

Lees verder  »

Persoonlijke efficiëntie (en doe het nu!)

De meeste mensen zijn uitstekend opgeleid voor het werk dat zij doen, maar er zijn er maar weinig die geleerd hebben efficiënt en effectief te werken. Veel tijd gaat verloren met uitstellen, het laten liggen van lastige “klussen” en administratieve […]

Lees verder  »

Gung Ho!

De management-goeroe Ken Blanchard schrijft over het algemeen dunne en zeer leesbare boeken. Een van de meer indrukwekkende is Gung Ho! Blanchard beschrijft in dit boek hoe hij de wijsheden die de indiaan Andy Longclaw uit de natuur verzamelde, kreeg […]

Lees verder  »

Kenmerken van een leider

“No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.” (Andrew Carnegie, Amerikaanse industrieel) In tijden van verandering, zoals de huidige tijd, is er een sterke behoefte […]

Lees verder  »
Scroll naar top