Communicatie

Balanced Scorecard

“Een strategie is waardeloos als mensen niet in de basis ervan geloven.”(Robert Haas) Wat is de Balanced Scorecard? Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een […]

Lees verder  »

Kwaliteit van vergaderen

In sommige organisaties wordt niet of nauwelijks vergaderd. In andere juist zeer frequent. In beide gevallen is het onderling overleg lang niet altijd effectief en efficiënt. Te weinig vergaderen leidt ertoe dat mensen andere wegen zoeken om informatie te delen. […]

Lees verder  »
Scroll naar top