Wat is…?

ISO 9001

De norm ISO 9001 bestaat al meer dan 25 jaar. En nog altijd doen er veel hele en halve onwaarheden de ronde over de norm en het bijbehorende certificaat. In dit longread-artikel proberen we u duidelijkheid te geven over hoe […]

Lees verder  »

De inhoud van ISO 9001

ISO 9001 is een boekje van 42 bladzijden op A4-formaat, maar het echte werk begint op pagina 13 en loopt door tot en met pagina 33. (ISO 9001 is verkrijgbaar bij NEN.) De norm bestaat uit 11 hoofdstukken, die hieronder […]

Lees verder  »

HKZ

Er wordt al vele jaren nagedacht over kwaliteitsborging van zorg. In 1989 vond de eerste Leidschendam-conferentie plaats. Hier waren alle betrokkenen in de gezondheidszorg (aanbieders (instellingen en beroepsoefenaren), financiers (verzekeraars) en patiënten) aanwezig. Vanuit de Leidschendam-conferenties zijn verdere afspraken over […]

Lees verder  »

Kwaliteit

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. Al dan niet gevolgd door ‘zorg’, ‘systeem’, ‘beheersing’, enzovoort. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de vraag of ook iedereen er hetzelfde mee bedoelt.Er zijn, in de loop […]

Lees verder  »

Kwaliteitssysteem

Om de definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant waar te kunnen maken, is een systematische aanpak nodig. Van een bedrijf dat op een systematische […]

Lees verder  »

Total Quality Management

TQM staat voor Total Quality Management, of in het Nederlands: Integrale Kwaliteitszorg. TQM is een bedrijfsfilosofie, waarbinnen het er op neer komt dat alles wat een organisatie doet, er op gericht moet zijn om alle belanghebbenden op een zo efficiënt […]

Lees verder  »

ISO 9004

ISO 9004 is het onbekende zusje van ISO 9001. De norm leidt een onopvallend bestaan, doordat er geen certificaten voor afgegeven mogen worden en zij niet opgelegd mag worden aan leveranciers. Toch is zij zeer de moeite waard, omdat ze […]

Lees verder  »

EN 15224

De Europese Norm (EN) 15224 is een aanvulling op ISO 9001, speciaal voor zorg en welzijn. De norm is daarom ook wel bekend als ISO Healthcare of ISO voor de zorg. ISO 9001 is van oorsprong bedoeld voor productie- en […]

Lees verder  »

ISO 14001

Normen voor zorgsystemen zijn tegenwoordig populair. Er bestaat voor elk zorgsysteem-gebied, zoals kwaliteitszorg en arbozorg, een specifieke norm. Dus ook voor milieuzorg: ISO 14001. Weer een norm, dus weer een grote papierproductie om daar aan te kunnen voldoen? Nee hoor, […]

Lees verder  »

Tevredenheidsmeting

Veel bedrijven en instellingen streven naar tevreden medewerkers. Nog veel meer organisaties zetten in hun missie dat ze tevreden klanten willen. Vele bedrijven laten ook niet na om dit in allerlei (reclame- en personeelswervings-)uitingen te benadrukken. Daarmee lijkt de tevredenheid […]

Lees verder  »
Scroll naar top