Keuringsplan

Vooral (ISO-gecertificeerde) bedrijven in de industrie en bouw maken per project een keuringsplan. Dit keuringsplan beschrijft de verschillende onderdelen van een uit te voeren project en geeft onder andere aan waarop deze onderdelen dienen te worden gekeurd. De keuringsresultaten (soms alleen maar \’goed\’ en keuringsdatum) worden in het keuringsplan vastgelegd.
Een keuringsplan bestaat doorgaans uit meerdere keuringsbladen: één keuringsblad per onderdeel (voor bouw de werksoorten: grondwerk, heien, beton storten, etcetera).

Elk keuringsblad kan tevens ruimte bieden aan een beknopte opsomming van de afwijkingen die tijdens de realisatie van het desbetreffende onderdeel naar voren zijn gekomen. Een uitgebreid rapport per afwijking zou kunnen, maar is niet altijd noodzakelijk.

 Keuringsblad Schoon metselwerk  Projectnr:
 Controle op  Eisen, toleranties  Methode
 Plaats/afmetingen
 Waterpas
 Vlakheid
 Dikte/breedte voegen
 Verband
 Verwijzingen: NEN 2886 en STABU 1995
 Bestekparagrafen:
 Meetresultaten, opmerkingen
 Afwijkingen
 Nr     Omschrijving  Rapport   Af
 1
 2
 3
 4
Datum goedgekeurd: Paraaf:

 

De uitvoerder hoeft niet al te veel belast te worden met het invullen van onnodige gegevens. Hij hoeft per afwijking – op het juiste keuringsblad (= werksoort Schoon metselwerk) – alleen maar in te vullen:

Omschrijving
Dit kan heel kort zijn! Belangrijk is, dat na verloop van tijd ongeveer nog begrepen wordt waar de afwijking  over ging.
Rapport Voor elke afwijking een uitgebreid rapport is niet noodzakelijk. Indien de organisatie er voor kiest om voor bepaalde gevallen dit toch te doen (bijvoorbeeld \”de directie moet dit beslist weten\” of \”Rijkswaterstaat wil het\”): noteer dan het desbetreffende rapportnummer.
Af In de ideale situatie direct nadat de afwijking is hersteld: een vinkje, kruisje of datum van afhandelen noteren. Op deze manier kunnen overige medewerkers – bij afwezigheid van de uitvoerder – een inzicht krijgen in de stand van zaken op het project.

 

Werkwijze:

  • Uitvoerder vult gegevens tijdens het project in.
  • Na afronding van het project wordt het keuringsplan bij de administratie ingeleverd.
  • Periodiek worden de afwijkingen in een spreadsheet gezet: alleen projectnummer – werksoort – omschrijving.
  • Kwaliteitsmanager analyseert de gegevens. De keuringsplannen kunnen altijd worden ingezien indien hij/zij nadere gegevens wil weten over de afwijkingen of het project. Zonodig neemt de kwaliteitsmanager contact op met de uitvoerder.

NB: Dit voorbeeldformulier is natuurlijk voor elk soort bedrijf aan te passen.

Scroll naar boven