7 simpele gereedschappen

Er kan uit een scala van gereedschappen gekozen worden om processen te verbeteren. De truc is om de juiste gereedschap op de juiste plaats te gebruiken.
De grote meerderheid van de problemen gerelateerd aan kwaliteit van het produkt of de dienst, kunnen met enkele simpele gereedschappen opgelost worden. Gereedschappen die veel mensen kennen en die ook eenvoudig te gebruiken zijn. We zetten ze nog even op een rijtje (klik op het voorbeeld voor een grote versie).

Stroomschema

Een stroomschema beschrijft een proces van het begin tot het eind in kleine stapjes. Alle schakels in het proces worden weergegeven door symbolen.

Pareto-diagram

De meeste kwaliteitsproblemen komen voort uit een klein aantal oorzaken.
De Pareto-analyse berust op de stelling dat in veel situaties ongeveer een 80/20 verhouding bestaat. Bij probleemanalyse betekent dit dat ongeveer 80% van de problemen worden veroorzaakt door 20% van de mogelijke knelpunten.
Voor het maken van een Pareto analyse moeten de frequenties van de verschillende knelpunten bekend zijn. De gevonden frequenties worden van groot naar klein gerangschikt.

Histogram

Een histogram geeft waarnemingsuitkomsten zo weer, dat men kan zien welke uitkomsten vaak en welke minder vaak voorkomen.
Een histogram is een staafdiagram. Elke staaf staat voor een bepaalde uitkomst. De lengte van de staaf staat voor de frequentie.

Spreidingsdiagram/puntenwolk

In een spreidingsdiagram worden de waarnemingsuitkomsten als een puntenwolk weergegeven. Het gezochte verband bestaat, wanneer door de puntenwolk een rechte lijn getrokken wordt en de meeste punten dichtbij die lijn liggen. Zijn de punten kris kras over het diagram verspreid, dan is er geen verband.
Bij weinig punten levert het spreidingsdiagram geen betrouwbare informatie op.

Regeldiagram

Een regeldiagram geeft de grenzen aan waarbinnen de gemeten waarden mogen variëren.
De bovengrens is het beoogd gemiddelde plus een marge, de ondergrens is beoogde gemiddelde min diezelfde marge.
In een regeldiagram wordt het verloop in de tijd geregistreerd van bijvoorbeeld steekproefgemiddelden.

Turfstaat

Een turfstaat is een lijst van mogelijke waarnemingsuitkomsten (bijvoorbeeld fouten of klachten) met daarachter "turfruimte". Een turfstaat is eenvoudig bij te houden.

Visgraat-diagram

Het visgraatdiagram is een graatvormig stelsel. Hierin wordt een aantal hoofdoorzaken (methoden, materiaal, mensen, enz) uitgezet. Mogelijke oorzaken worden genoteerd met behulp van zijpijlen op de hoofdpijlen. Het visgraatdiagram dwingt u om uit te gaan van een beperkt aantal categorieën. Dit bevordert het bedenken en het ordenen van de mogelijke oorzaken.

Veel mensen zijn bekend met bovenstaande gereedschappen en kennen hun voordelen en beperkingen. Stroomdiagram en turfstaat worden het meest gebruikt om problemen te ontdekken. Visgraatdiagram, histogram, spreidingsdiagram en regeldiagram zijn handig bij probleemanalyse. Het Pareto-diagram kan voor beide gebruikt worden.

Scroll naar boven