Hulpmiddelen

Afwijkingenlijst

Er is gekozen voor een voorbeeld uit “de bouw”. Een soortgelijke oplossing is ook voor andere bedrijfstakken te bedenken. Het doel van dit formulier is: Primair: het verzamelen gegevens ten behoeve van analyse. Met deze analyse kan gezien worden bij welke werksoorten en/of leveranciers regelmatig afwijkingen worden gesignaleerd. Bij veel […]

Lees verder  »

Keuringsplan

Vooral (ISO-gecertificeerde) bedrijven in de industrie en bouw maken per project een keuringsplan. Dit keuringsplan beschrijft de verschillende onderdelen van een uit te voeren project en geeft onder andere aan waarop deze onderdelen dienen te worden gekeurd. De keuringsresultaten (soms alleen maar \’goed\’ en keuringsdatum) worden in het keuringsplan vastgelegd. […]

Lees verder  »

Risico-matrix

Afwegingen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te voeren of te ontwikkelen, enzovoorts, worden geregeld op basis van gevoel genomen. In veel andere gevallen worden per keer criteria vastgesteld, waarbij vooral de marktpotentie en financiële kengetallen een rol spelen. Het kan echter handig zijn de beslissingscriteria vooraf, los van […]

Lees verder  »
Scroll naar boven